Organizaţia Non-Guvernamentală „TRANSIRA”

Non-Governmental Organization "TRANSIRA"

Die Nichtregierungsorganisation "TRANSIRA"Acces Forum Transira Transira Forum Access Transira Forum Zugang


Uniunea Europeană se implică în mod constant în dezvoltarea sistemelor de transport electric, considerându-se că răspund cel mai bine celor 3 parametri definitorii: „ecologie, economie, ergonomie”. Uniunea Europeană a elaborat în data de 30 septembrie 2009 un plan de acţiune pe patru ani care cuprinde 20 de măsuri vizând modernizarea sistemelor de transport pentru ca acestea să devină mai eficiente şi mai durabile. Măsurile prevăd, printre altele, drepturi sporite pentru persoanele care circulă cu mijloacele de transport în comun şi suplimentarea fondurilor alocate dezvoltării transportului public cu vehicule „zero emisii”, cu consum energetic mic.

Abordarea acestor provocări este esenţială pentru succesul strategiei globale a Uniunii Europene de combatere a schimbărilor climatice şi de promovare a creşterii economice şi a dezvoltării durabile. Prin Programul Operaţional Regional se finanţează „extinderea şi/sau modernizarea reţelei liniilor de tramvai şi troleibuz şi a infrastructurii aferente”, contribuţia municipalităţilor fiind de 2% din valoarea eligibilă a proiectului. Acest pachet de finanţare a fost accesat de către Craiova (introducerea troleibuzului şi reabilitarea reţelei de tramvai), Vaslui, Braşov, Baia Mare (extinderea reţelei de troleibuze), Galaţi, Brăila, Reşiţa, Ploieşti şi Cluj (reabilitarea infrastructurii troleibuzului sau tramvaiului). Piteşti, Oneşti sunt localităţi ce au prevăzut în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană introducerea transportului ecologic cu troleibuze.

Addressing these challenges is essential to the success of the European Union's global strategy to combat climate change and promote economic growth and sustainable development. The Regional Operational Program finances the "extension and / or modernization of the tramway and trolleybus networks and the related infrastructure", the municipality's contribution being 2% of the eligible project value. This funding package was accessed by Craiova (tram network overhaull), Vaslui, Braşov, Baia Mare (trolleybus network extension), Galati, Braila, Resita, Ploiesti and Cluj. Piteşti, Oneşti and Hunedoara are cities that have included in the Integrated Urban Development Plan the introduction of ecological transport with trolleybuses.

Addressing these challenges is essential to the success of the European Union's global strategy to combat climate change and promote economic growth and sustainable development. The Regional Operational Program finances the "extension and / or modernization of the tramway and trolleybus networks and the related infrastructure", the municipality's contribution being 2% of the eligible project value. This funding package was accessed by Craiova (tram network overhaul), Vaslui, Braşov, Baia Mare (trolleybus network extension), Galați, Brăila, Reșița, Ploiesti and Cluj. Piteşti, Oneşti and Hunedoara are cities that have included in the Integrated Urban Development Plan the introduction of ecological transport with trolleybuses.

Die Europäische Union ist ständig in der Entwicklung den elektrischer öffentlicher Personennahverkehrssysteme engagiert, wenn man bedenkt, dass dies am Besten auf 3 bestimmte Parameter reagiert: "Ökologie, Ökonomie, Ergonomie". 30. September 2009 hat die Europäische Union einen Aktionsplan für vier Jahre ausgearbeitet, der 20 Maßnahmen zur Modernisierung der Verkehrssysteme umfasst, damit sie effizienter und nachhaltiger werden. Die Maßnahmen bieten unter anderem erhöhte Rechte für Menschen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln reisen und die Ergänzung den zugeteilten Mitteln für die Entwicklung "Null Emissionen" öffentlicher Verkehrsmittel mit geringem Stromverbrauch.

Diesen Herausforderungen anzugehen ist entscheidend für den Erfolg der Gesamtstrategie der EU zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Förderung des Wirtschaftswachstums und der nachhaltigen Entwicklung. Durch das Regionale Operativ Programm werden die "Erweiterung und/oder Modernisierung der Straßenbahn und Oberleitungsbus Infrastrukturen" finanziert, wo der Beitrag der Stadtverwaltung 2 % des förderfähigen Werts des Projekts beträgt. Dieses Finanzierungspaket wurde durch die Gemeinden mehrerer Städte in Rumänien erreicht: Craiova (Sanierung der Straßenbahn und Oberleitungsbus Einführung), Vaslui, Braşov, Baia Mare (Ausbau des Oberleitungsbusnetzes), Galaţi, Brăila, Reşiţa, Ploieşti und Cluj (Wiederausbau des Netzes für Oberleitungsbusse und Straenbahnen). Piteşti und Oneşti sind Städte, die in den eigenen integrierten Städteentwicklungspläne, die Einführung umweltfreundlicher Verkehrsmittel mit Oberleitungsbussen eingeführt haben.

Troleibuze pentru comunităţi moderne

Troleibuzul este soluţia corectă pentru nevoia de mobilitate, de dezvoltare durabilă a municipiilor, deoarece există 3 criterii favorabile lui: economie, ergonomie, ecologie

Trolleybuses for modern communities

The trolleybus is the right solution for the need of mobility and sustainable development of municipalities because there are 3 favorable criteria: economy, ergonomics, ecology

Oberleitungsbusse für moderne Gemeinde

Aufgrund drei günstiger Kriterien, und zwar Ökologie, Ökonomie und Ergonomie ist der Oberleitungsbus die richtige Lösung für die Mobilitätsnotwendigkeit und für eine nachhaltige Entwicklung der Städte.

1) Troleibuzul este un mijloc de transport cu grad de poluare fizico–chimică zero şi cu poluare fonică foarte scăzută

2) Sistemul de transport cu troleibuzul este mult mai ieftin faţă de cel cu autobuzul

3) Sistemul de transport cu troleibuzul este fiabil

4) Prezentul şi viitorul sunt ale troleibuzului

1) The trolleybus is a means of transport with a zero-level physico-chemical pollution degree and very low noise pollution

2) The trolleybus system is much cheaper than the bus

3) The trolleybus system is reliable

4) The present and the future are the trolleybus

1) Der Oberleitungsbus ist ein Verkehrsmittel mit NULL physikalisch-chemischer Verschmutzung und geringe Lärmbelästigung

2) Das Oberleitungsbusnetz ist viel billiger als den Bus

3) Das Verkehrsnetz ist zuverlässig

4) Die Zukunft ist für O-busse.

Troleibuzul în România

Trolleybus in Romania

O-Bus in Rumänien

1960
1960
1995
1995
2017
2017